اس ام اس
توسط : yaghot

 

 

 

 

 

 

 

فرشته ای را فرستادم تا همیشه و همه جا مواظب تو باشد . زود
برگشت و گفت نه
هیچ فرشته ای نمیتواند مواظب فرشته ای دیگر باشد

سه شنبه 17/7/1386 - 23:12
پسندیدم 0
UserName