عمری...
توسط : Vistaaaaa

عمری به جز بیهوده گفتن سر نکردیم

تقویمها گفتند و ما باور نکردیم

دل در تب لبیک تاول زد ولی ما

لبیک گفتن را لبی هم تر نکردیم

 

 

 


سه شنبه 17/7/1386 - 23:11
پسندیدم 0
UserName