جوهر شجاعت
توسط : حامد...
 

جوهر شجاعت در اين نيست که شما نترسيد ، بلکه در آن است که کسي نفهمد که ترسيده ايد.

سه شنبه 17/7/1386 - 22:14
پسندیدم 0
UserName