تقدير، ارباب مردان
توسط : حامد...
 

تقدير، ارباب مردان ترسو است و برده مردمان شجاع.

سه شنبه 17/7/1386 - 22:13
پسندیدم 0
UserName