شجاعت مغلوب کننده
توسط : حامد...
 

شجاعت مغلوب کننده ي کليه سلاح هاست.

سه شنبه 17/7/1386 - 22:5
پسندیدم 0
UserName