شجاعت به راستي
توسط : حامد...
 

شجاعت به راستي زير بناي همه صفات خوب است و ساير صفات نيک به آن وابسته است.

سه شنبه 17/7/1386 - 22:1
پسندیدم 0
UserName