كاربرد انرژی‌ هسته‌ای‌ در بخش‌ صنعت‌
توسط : drmgangineh
برای‌ توليد چشمه‌های پرتوزايی‌ كبالت‌ جهت‌ مصارف‌ صنعتی‌، توليد چشمه‌های ايريديم‌ برای كاربردهای‌ صنعتی‌ و بررسی جوشكاری‌ در لوله‌های‌ نفت‌ و گاز از انرژی هسته‌ای‌ استفاده‌ می‌گردد. از انرژی‌ هسته‌ای‌ در بخش‌صنعت‌، همچنين‌ براي‌ ساخت‌ انواع‌ سيستم‌های‌ هسته‌ای‌ جهت‌ كاربردهای‌ صنعتی‌ مانند سيستم‌های‌ سطح‌سنجی‌، ضخامت‌ سنجی‌، دانسيته‌ سنجی‌ و اندازه‌گيری‌ خاكستر زغال‌ سنگ‌ و بررسی‌ كوره‌های‌ مذاب‌ شيشه‌سازی‌ و نشت‌يابی‌ در لوله‌های‌ انتقال‌ استفاده‌ می‌شود  . همچنين تكنيكهای‌ هسته‌ی‌ برای‌ كشف‌ مين‌های‌ ضد نفر نيز كاربرد دارد.
 
سه شنبه 17/7/1386 - 21:31
پسندیدم 0
UserName