تغییر دنیا
توسط : heti_cc
تغییر دنیا
بر سر گور کشیکی در کلیسای وست مینیستر نوشته شده است:((کودک که بودم میخواستم دنیا را تغییر دهم.بزرگتر که شدم متوجه شدم دنیا خیلی بزرگ است من باید انگلستان را تغییر دهم بعدها انگلستان را هم بزرگ دیدم و تصمیم گرفتم شهرم را تغییر دهم.در سالخوردگسی تصمیم گرفتم خوانواده ام را متحول کنم.اینک که در آستانه مرگ هستم میفهمم که اگر روز اول خودم راتغییر داده بودم شاید میتوانستم دنیا را هم تغییر دهم)) این مطلب از بکلت است که حافظ هم این گونه این مطلب را بیان میکند:
سالها دل طلب جام جم از ما میکرد       وان چه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد
سه شنبه 17/7/1386 - 21:11
پسندیدم 0
UserName