قرآن دانان

پیامبر اعظم(ص):این قرآن دانان هستند که محاط در رحمت خدا و پوشیده به نور خداوند هستند

سه شنبه 17/7/1386 - 19:47
پسندیدم 0
UserName