چه نیکو شفیعی است قرآن

پیامبر اعظم صلّی الله علیه و آله فرموده اند: چه نیکو شفیعی است قرآن در روز قیامت ، برای کسی که همنشین قرآن باشد .

سه شنبه 17/7/1386 - 19:41
پسندیدم 0
UserName