مرد بي شهامت
توسط : حامد...
 

مرد بي شهامت کسي است که در جايي که بايد اعتراض کند خاموش بنشيند.

سه شنبه 17/7/1386 - 19:26
پسندیدم 0
UserName