اگر مي دانيد يا تصور مي كنيد
توسط : حامد...
 

اگر مي دانيد يا تصور مي كنيد كه مي توانيد كاري را انجام دهيد، پس دست به كار شويد.

سه شنبه 17/7/1386 - 19:20
پسندیدم 0
UserName