مردان قانون
توسط : حامد...
 

مردان قانون وضع مي كنند و زنان اخلاق به وجود مي آورند.

سه شنبه 17/7/1386 - 19:16
پسندیدم 0
UserName