چرخهاي سنگين
توسط : حامد...
 

      چرخهاي سنگين و زنگ زده ي زندگي با دست هاي نامريي اميد مي چرخند.

سه شنبه 17/7/1386 - 19:9
پسندیدم 0
UserName
x