اميد دارويي است
توسط : حامد...
 

اميد دارويي است كه شفا نمي دهد اما درد را قابل تحمل مي كند.

سه شنبه 17/7/1386 - 19:7
پسندیدم 0
UserName