هر چه بيشتر تلاش كنيد
توسط : حامد...
 

هر چه بيشتر تلاش كنيد كه به زور رابطه خوبي با ديگران ايجاد كنيد كمتر موفق خواهيد شد.

سه شنبه 17/7/1386 - 19:6
پسندیدم 0
UserName
x