حساسيت بيش از حد
توسط : حامد...
 

حساسيت بيش از حد يا شخصي كردن مسائل يكي از دلايل اصلي بروز مشكل در برقراري روابط با ديگران است.

سه شنبه 17/7/1386 - 19:5
پسندیدم 0
UserName
x