صميميت راستين
توسط : حامد...
 

صميميت راستين تنها در صورتي نيرويي مثبت است كه آميزه قدرت ها و نيروهاي شخصي با ديگران  و به منظور رشد و كمال مدام هر يك از آنها باشد

سه شنبه 17/7/1386 - 19:3
پسندیدم 0
UserName