وقتی کسی
توسط : حامد...
 

وقتی کسی با یک انگشت به سوی شخص دیگری اشاره میکند، بایستی بداند سه انگشت دیگرش به سوی او اشاره دارد

سه شنبه 17/7/1386 - 19:0
پسندیدم 0
UserName
x