حقایق بی شماری
توسط : حامد...
 

حقایق بی شماری وجود دارد که تا شخصا" تجربه نشود نمیتوان به معنای واقعی آنها دست یافت

سه شنبه 17/7/1386 - 18:57
پسندیدم 0
UserName