شفاي بيمار

آقاي «ع ـ الف» مي‌گويد:
«مدّت سه سال بود كه از بيماري «فيستول» رنج مي‌بردم تا اين كه با گرفتن عكس رنگي و تشخيص دكتر تصميم قطعي به بستري شدن در «بيمارستان نكويي قم» و عمل جراحي گرفتم. قبل از عمل و رفتن به بيمارستان، شب چهارشنبه، پنجم شعبان به مسجد جمكران مشرف شده و با انجام مستحبّات مسجد و توسل به حضرت مهدي ـ عليه السّلام ـ روانة بيمارستان شدم. مقدمات عمل فراهم شد. از سينه‌ام عكس گرفتند. 24 ساعت قبل از عمل در بيمارستان بستري بودم. وقتي دكتر مرا در راهرو ديد، گفت: براي عمل آمدي؟ و ادامه داد: چاقوي ما تيز است.
صبح پنجشنبه مرا روي تخت عمل جراحي خواباندند و سِرم وصل شد. من در همان حال به امام زمان ـ عليه السّلام ـ متوسل بودم. همين كه خواستند مرا بي‌هوش كنند، ناگهان آقاي دكتر گفت: شما احتياج به عمل نداريد. ناراحتي شما برطرف شده است».

منبع : کتاب کرامات حضرت مهدي(عج). واحد تحقيقات مسجد مقدس جمکران

سه شنبه 17/7/1386 - 16:31
پسندیدم 0
UserName