شفاي پيوند انگشتان

يكي از خدمة جمكران به نام آقاي «ع ـ ف» مي‌گويد:
«انگشتان شخصي زير دستگاه، ضربه مي‌خورَد. همان جا نيّت مي‌كند كه اگر انگشتان او خوب شود و در عمل، پيوند كامل بگيرد، اولين چيزي كه مي‌سازد به نيّت حضرت مهدي ـ عليه السّلام ـ به مسجد جمكران بياورد. الآن انگشتان او پيوند خورده و خوب شده است. و با همان انگشتان كار مي‌كند. او با دست خود گلداني برنجي ساخت و به عنوان هديه به مسجد مقدّس جمكران آورده و آن را تحويل دفتر هدايا و نذورات داده است».

منبع : کتاب کرامات حضرت مهدي(عج). واحد تحقيقات مسجد مقدس جمکران

سه شنبه 17/7/1386 - 16:31
پسندیدم 0
UserName
x