مشكل خريد خانه

جواني مي‌گويد:
«منزلي خريدم، امّا مي‌دانستم كه براي اداي تمام پول خانه توانايي ندارم و خداوند بايد به من كمك كند. شب چهارشنبه كه به مسجد جمكران مشرف شدم، بعد از نماز تحيّت دعا كردم و گفتم: آقا ما را ببخشيد كه براي خواسته‌هاي كوچك پيش شما مي‌آييم. والاّ بايد خواستة ما فقط سلامتي و ظهور و تعجيل در فرج شما باشد و بايد از خدا بخواهيم كه به ما توان پيروي از شما را عنايت كند، ولي از آن جا كه شما سرچشمة فيض هستيد و من جاي ديگري را نمي‌شناسم، مي‌خواهم كه در اداي قرضِ خانه مرا كمك كنيد.
بعد از دعا براي تجديد وضو به وضوخانة قديمي رفتم. سيدي از سادات شريف قم را كه قبلاً مي‌شناختم، ديدم. او بعد از احوالپرسي گفت: شنيده‌ام مي‌خواهي خانه بخري؟
گفتم: بله.
گفت: براي من هم صد هزار تومان در نظر بگير. بعد چكي به من داد.
روز موعود به بانك رفتم، ولي چيزي در حساب نبود. كمي نگران شدم. خواستم از بانك خارج شوم كه جواني پرسيد: چك شما از چه كسي است؟
نام سيد را گفتم و او صد هزار تومان به من داد و گفت: اين پول مال همين حساب است.
بدين ترتيب مشكل خريد خانه من به لطف آقا امام زمان ـ عليه السّلام ـ برطرف شد».

منبع : کتاب کرامات حضرت مهدي(عج). واحد تحقيقات مسجد مقدس جمکران

سه شنبه 17/7/1386 - 16:30
پسندیدم 0
UserName