سلام بیایید در این ماه پر برکت از ائمه الگو بگیریم
توسط : پروازاخر

سلام بیایید در این ماه پر برکت از ائمه الگو بگیریم و همدیگر را

دعا کنیم چون ائمه اول برای دیگران دعا می کردند بعد خودشان

بیایید از خدا بخواهیم همه ما را ببخشد و حاجات مان را بر اورده سازد

همه نیاز مند دعای هم هستیم یادتان نرود

سه شنبه 17/7/1386 - 16:23
پسندیدم 0
UserName
x