. . .
توسط : عافی
 

من تازه فهمیده ام که آمدنت
نیمه مرموزی از تمام رفتنت بوده است
وعده ما کنار نمیدانم ها ی دوباره آن ماه
که دیگر در آسمان شهر ما نیست

سه شنبه 17/7/1386 - 14:35
پسندیدم 0
UserName
x