راز شاد زیستن
توسط : یاكریم
راز شاد زیستن

 

راز شاد زیستن انجام دادن آن کاری نیست که دوست داری

بلکه دوست داشتن آن چیزیست که انجام می دهی.

                                                                                                                                                                    
سه شنبه 17/7/1386 - 13:55
پسندیدم 0
UserName