نحوه خريد انواع گوشت و از جمله گوشت چرخ كرده آماده چگونه است ؟
توسط : tmehdi
نحوه خريد انواع گوشت و از جمله گوشت چرخ كرده آماده چگونه است ؟
بسته گوشتي را انتخاب كنيد كه سرد بوده ( در يخچال قرار گرفته باشد ) و ظرف و پلاستيك بسته بندي آن پارگي نداشته باشد . دقت كنيد كه حتماً مشخصات بهداشتي روي بسته بندي درج شده باشد . در صورت امكان آن را در يك نايلون ديگر قرار داده و در آن را محكم ببنديد تا در صورتيكه شيره  از آن نفوذ كرد موجب آلودگي مواد غذاي ديگر نشود . سعي كنيد گوشت را در آخر خريداري نماييد و در ساك جداگانه قرار دهيد و بلافاصله به منزل انتقال دهيد .
 
گوشت چرخ كرده و همبرگر معمولاً از كدام قسمت لاشه تهيه مي شود ؟
معمولاً قسمتهايي كه بيشتر چربي دارند و داراي لطافت و تردي كمتري هستند براي چرخ كردن و تهيه همبرگر مورد استفاده قرار مي گيرند . چربي از خشكي گوشت كاسته و موجب بهبود طعم آن مي شود. ولي ميزان آن بايد متناسب با استاندارد و ويژگي هاي تعيين شده رسمي باشد .
 
تقلبات گوشت چرخ كرده به چه صورت است ؟
1-استفاده از گوشت دام هايي كه به صورت غير مجاز كشتار شده اند .
2-استفاده از پينه و دنبه و چربي هاي اضافي لاشه ها
3-استفاده از احشاي دام هاي كشتاري مانند جگر سفيد ، پستان ، طحال و يا سنگدان مرغ
4- افزودن رنگ هاي صنعتي ( مجاز و يا غير مجاز) براي قرمز نشان دادن گوشت
5-استفاده از گوشت لاشه هاي مرده و يا حتي گوشت ساير دام ها
 
چه نوع باكتري هايي گوشت چرخ كرده را آلوده مي سازند ؟
باكتري ها در همه جا موجودند باكتري هاي بيماري زايي مثل : سالمونلا ، گونه اي از اشرشياكلي ، كمپيلو باكترژژوني ، ليستريامنوسيتوژنز و استافيلو كوك اورئوس از جمله مهمترين آلوده كننده هاي مواد غذايي هستند كه البته رنگ و بويي ندارند و با چشم نيز ديده نمي شوند . زمانيكه گوشت چرخ مي شود سطح بيشتري از آن در تماس با اين باكتري ها قرار مي گيرد . بهترين دما براي رشد و تكثير اين باكتري ها 60-5 درجه سانتيگراد مي باشد . به منظور كاستن از سرعت رشد و تكثير اين باكتريها بايد گوشت چرخ كرده را در دماي 4 درجه سانتيگراد يا كمتر نگهداري نموده و حداكثر طي 2 روز مصرف كنيم و يا آن را منجمد نماييم . به منظور از بين رفتن تمام باكتريهاي بيماريزا ، گوشت را بايد حداقل تا دماي 71 درجه سانتيگراد حرارت داد .
نوعي از باكتري اشرشيا كلي ، كه در روده حيوانات تجمع مي يابد و در شرايط غير بهداشتي بعضي از قصابي ها به گوشت منتقل مي شود ،‌ماده اي ترشح مي كند كه لايه هاي روده را تخريب مي كند و موجب بيماري به نام كوليت خونريزي دهنده مي شود . اين نوع باكتري در دماي يخچال و فريزر زنده مي ماند و حتي در دماي 4 درجه سانتيگراد نيز به آهستگي توليد مثل مي كند . اگر چه تعداد باكتري كه موجب بيماري مي شود هنوز مشخص نيست وليكن اكثر دانشمندان معتقدند كه شمار اندكي از اين گونه موجب بيماري خطرناك و مرگ ، به ويژه در كودكان مي گردد .
تنها راه ايمن بودن از اين ميكروب ها پخت كامل گوشت مي باشد .
سه شنبه 17/7/1386 - 13:11
پسندیدم 0
UserName
x