حرف حق تا دنیا دنیاست گفتنه
توسط : hassankamali

کفتر کشته پروندن نداره

رو خاک وخون کشوندن نداره


کفتر کشته پروندن نداره

کتاب کهنه که خوندن نداره


داره از تنهايي گريم مي گيره

توي اين شهر ديگه موندن نداره

   
مرغ پر بسته که کشتن نداره

وقتي کشتي ديگه گفتن نداره


از يه در یچه ي تاريک و سياه

پاي پير و خسته ديدن نداره


اگر تو باغچه فقط يه گل باشه

گل اون باغچه که چيدن نداره


هر درختي که يه روزي پير ميشه

اونو از ريشه سوزوندن نداره

 
فصل مردن واسه من کي ميرسه

وقت پرواز من از اين قفسه


از من در به در اينجا چي مي خواي

بگير اين اگر که مقصد نفسه


بوي گلپر مثال اطلسي نيست

حرفهاي من مثل حرف کسي نيست


شعر من حرف قشنگ رفتنه

حرف حق تا دنيا دنياست گفتنه

سه شنبه 17/7/1386 - 12:38
پسندیدم 0
UserName
x