كنستانتين
توسط : alkapon

هرگز از سنگ بياباني صدايي برنخواست

بي سبب طوفان و ابري از هوايي بر نخواست

سوخت از باد حوادث دفتر و اوراق ما

آن نيستان سوخت از ني ها، نوايي بر نخواست

در بهار عمر شيرين است كام زندگي

از بهار عمر ما هرگز وفايي بر نخواست

مطلب از ذهن پريشم رعد آسا مي گذشت

هي قلم مي سوخت، اما زو صدايي بر نخواست

آه سرد از دل به وقت درد مي آيد برون

از دل پر درد من آه رسايي بر نخواست

 

سه شنبه 17/7/1386 - 12:14
پسندیدم 0
UserName