غم . . .
توسط : عافی
 

در خواب ناز بودم شبی.... دیدم كسی در میزند.... در را گشودم روی او ...دیدم غم است در می زند... ای دوستان بی وفا...از غم بیاموزید درس وفا..غم با آن همه بیگانگی..... هر شب به من سر می زند

سه شنبه 17/7/1386 - 12:6
پسندیدم 0
UserName