تنهایی.....
توسط : عافی
 

تو اگر می دانستی كه چه زخمی دارد
خنجر از دست رفیفان خوردن
از من خسته نمی پرسیدی
كه چرا تنهایی.....

سه شنبه 17/7/1386 - 12:2
پسندیدم 0
UserName