بگذرند یا ماندگار شوند؟
توسط : دیوان

لحظه ها گذرا و خاطرات ماندگارند حاضرم تمام هستيم را بدهم تا لحظه ها ماندگار و خاطرات گذرا شوند

سه شنبه 17/7/1386 - 11:17
پسندیدم 0
UserName