آن كس كه به نفس خويش
توسط : حامد...
 

آن كس كه به نفس خويش اعتماد دارد اعتماد ديگران را هم بر مي انگيزد

سه شنبه 17/7/1386 - 11:4
پسندیدم 0
UserName
x