اول آنها علــــــــــــــــی و آخرشان مهدی قائم است
توسط : raki
 قال رسول الله(ص):انا سید النبیین و علــــــــــــــــی سید الوصیین و ان اوصیائی بعدی اثنا عشر اولهم علـــــــــــی و اخرهم القائم المهدی_ من سید پیامبرانم و علی سید اوصیاء و همانا اوصیاء بعد از من دوازده نفر هستند اول انها علــــــــــــــــی و اخرشان مهدی قائم است.ینابیع المودة للقندوزی(از علماي اهل سنت) ص 105
سه شنبه 17/7/1386 - 11:4
پسندیدم 0
UserName
x