ملت بدون اخلاق
توسط : حامد...
 

ملت بدون اخلاق ، اخلاق بدون عقيده ، و عقيده ي بدون فهم ممكن نيست.

سه شنبه 17/7/1386 - 11:2
پسندیدم 0
UserName
x