حادثه
توسط : hadye_1368

 

ازحادثه جهان زآينده مترس      ازهرچه رسد چونيست پاينده مترس

اين يكدم عمرراغنيمت مي دان   ازرفته مينديش وازآينده مترس  

 

 

شنبه 7/7/1386 - 17:27
پسندیدم 0
UserName