وفا
توسط : hadye_1368

 

 

هرآنكه جانب اهل وفا نگه دارد        خداش درهمه حال ازبلا نگه دارد

شنبه 7/7/1386 - 17:15
پسندیدم 0
UserName