وفا
توسط : hadye_1368

دوستان اين زمانه همچو گل انارند رنگي عجيب دارند اما وفا ندارند بيا تا:

وفا كنيم وملامت كشيم وخوش باشيم

كه در طريقت ما كافريست رنجيدن

شنبه 7/7/1386 - 17:12
پسندیدم 0
UserName