محبت و عشق
توسط : hadye_1368

 

گذشت زمان برآنها كه منتظرمي مانند بسياركند، برآنها كه مي هراسند بسيارتند،به آنها كه زانوي غم دربغل مي گيرند بسيارطولاني وبرآنها كه به سرخوشي مي گذرانند بسياركوتاه است اما برآنها كه محبت و عشق مي ورزند زمان را آغازو پاياني نيست.

                                    

شنبه 7/7/1386 - 17:8
پسندیدم 0
UserName