تجربه
توسط : hadye_1368

 

 

 زندگي كره اي نيست كه با گشودن باز شود بلكه حقيقتي است كه بايد آن را تجربه كرد.

شنبه 7/7/1386 - 17:4
پسندیدم 0
UserName