زمانه
توسط : hadye_1368

گربد كند زمانه تو نيكو خصال باش

بگذشت ازاين بسي به سراين نيزبگذرد

شنبه 7/7/1386 - 17:0
پسندیدم 0
UserName