خدايا!
توسط : jadval

الّلهم اجعَل لی فيه نصيباً مِن رَحمَتِکَ الواسِعَة
وَاهدِنی فيه لِبراهينِک السّاطِعة
وَ خُذ بِناصيتی إلی مَرضاتِک الجامِعة
بمحبَّتِک يا أمَل المُشتاقين
 

خدايا! آهنگ دل انگيز رحمتت را همه کس شنيده است، و نعمت بی دريغت از کران تا کران کشيده است. مهرورزی تو آن سان است که کسی از آن برکنار نباشد، و محبتت آن اندازه است که کس نيست که از آن برخوردار نباشد. مهربانا! امروز مرا بهره ای ده که باران رحمتت بر من نيز ببارد، بارشی که قطره قطره اش گل بخشش به بار آرد.
از هر طرف که نگريستم نشانه های عظمت تو را درخشان ديدم و آيات شگفت انگيزت را نمايان. ديده به هر سو که انداختم، در قاب آينه چشمانم آيتی از تو اندوختم و در سودای عشقت سوختم. بار الها! برق برخاسته از برهانت را تا سويدای جانم روان کن و پذيرش آيين پاکت را بر جان شيفته ام آسان کن.
خدايا! شعری سراسر عشق سروده ام و سر بر آستان تو سوده ام، رضايت تو مايه نجات من است و عنايت تو سرمايه حيات من. در اين دنيای پرآشوب، نيل به بلندای رضايت تو افتخاری بزرگ است و دست يافتن به قله خشنودی تو اعتباری سترگ. تو خود زمام مرا برگير و فرايم خوان، و به خرسندی فراگير خويش برخوان.
همه شيفتگان واله و سرگشته تو اند، و جمله سوختگان، تشنه تو. هر که جانش در آتش عشق تو سوخت، و پيوسته چشم به اميد تو دوخت، با يک نگاه محبت آميز تو دل از همه کس گسست و سايه آرامش بر جانش نشست

جمعه 30/6/1386 - 6:51
پسندیدم 0
UserName