تایمر دوش حمام
توسط : jadval
تایمر دوش حمام


زمانیکه در حمام هستید چه مدت زمانی از وقت خود را زیر دوش آب سپری میکنید؟ عده ای بر حسب عادت کل زمان را زیر دوش آب سپری کرده و در آخر هم از سرد شدن ناگهانی آب شکایت دارند. این یک تایمر مخصوص دوش آب است  که به راحتی زمانی را که شما زیر دوش هستید محاسبه میکند. شما میتوانید این تایمر را به گونه ای تنظیم کنید که مثلا بتواند برای مدت زمان خاصی به شما اجازه مصرف آب را بدهد و پس از اتمام فرصت شما آب را قطع کرده و به وسیله یک بوق یه شما هشدار دهد. با استفاده از این تایمر حمام کردن شما تقریبا شبیه به یک مسابقه خواهد شد و وقت شما را کمتر تلف کرده و در مصرف آب نیز صرفه جویی می شود.

جمعه 30/6/1386 - 6:20
پسندیدم 0
UserName