چگونگي پايان کار سامانيان
توسط : jadval
چگونگي پايان کار سامانيان که به احياي زبان فارسي و فرهنگ و رسوم ايراني خدمت فراوان کردند

21 سپتامبر 997 ميلادي منصور پسر نوح ساماني به نام امير منصور دوم در بخارا برتخت سلطنت نشست. به دليل جواني او، امور به دست سران كشوري و لشكري افتاد كه باهم سازگاري نداشتند و سرانجام 19 ماه بعد توافق كردند كه به جاي وي، امير عبدالملك دوم را شاه كنند كه اين عمل آنان حكومت دودمان سامانيان كه به احياء زبان فارسي و فرهنگ و رسوم ايران خدمت فراوان كرده بودند بيش از پيش تضعيف كرد و به دست محمود غزنوي منقرض ساخت. عبدالملك دوم آخرين شاه دودمان ساماني بشمار مي رود.

جمعه 30/6/1386 - 6:12
پسندیدم 0
UserName