...اكنون كره ي زمين تعريف ديگري داشت
توسط : raki
انشتين ميگه : اگر انسان ها در طول عمر خويش ميزان كاركرد مغزشان يك ميليونوم معده شان بود اكنون كره ي زمين تعريف ديگري داشت
جمعه 30/6/1386 - 2:34
پسندیدم 0
UserName