حرفهای خدا
توسط : ستاره20
     

خدا حرف هایش را در دنیای اطراف ما نوشته است. فقط کافی است به اتفاقات زندگی ات توجه کنی و ببینی خدا،در تمام لحظات روز ، کلمات و خواستش را کجا می نویسد.

 

پنج شنبه 29/6/1386 - 23:34
پسندیدم 0
UserName