هر که پدر و مادر را اندوهگین کند..

امام موسی کاظم (ع) فرمودند:

مَن اَحزَنَ والدَیهِ فَقَد عَقهُما


هر که پدر و مادر را اندوهگین کند آنان را ناسپاسی کرده

پنج شنبه 29/6/1386 - 22:48
پسندیدم 0
UserName