مؤمن نیاز دارد به توفیقی از طرف خدا ...

امام جواد (ع) فرمودند:

المؤمن یحتاج الی توفیق من الله ، و واعظ من نفسه ، و قبول ممن ینصحه


مؤمن نیاز دارد به توفیقی از طرف خدا ، و به پندگویی از طرف خودش ، و به پذیرش از کسی که او را نصیحت کند

پنج شنبه 29/6/1386 - 22:45
پسندیدم 0
UserName