نشانه منافق سه چیز است
 

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند:

آیة المنافق ثلاث : اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان .


نشانه منافق سه چیز است : 1 - سخن به دروغ بگوید . 2 - از وعده تخلف کند .3 - در امانت خیانت نماید.

پنج شنبه 29/6/1386 - 22:40
پسندیدم 0
UserName