نزدیکترین و سریعترین طاعت در ثواب ....

 

ان اعجل الطاعه ثوابا لصله الرحم


نزدیکترین و سریعترین طاعت در ثواب ، پیوند با خویشان است.

امام محمدباقر علیه السلام فرمودند:

پنج شنبه 29/6/1386 - 22:39
پسندیدم 0
UserName